Demeter Márta: A Honvédkórház ügye – kormányzati luxus helyett azonnali válságkezelést!

2019.01.23.

Míg a magyar kormány folyamatosan arról beszél, hogy meg kell védeni Magyarország és a magyar emberek biztonságát, addig hagyja összeomlani az egyik kiemelt kórház, a Honvédkórház működését. A Honvédkórház évente több milliárdos adósságállományt halmoz fel, annyi orvos mondott fel a sürgősségi osztályon, amely veszélyezteti annak működését, a koraszülött osztály működése ismét veszélybe került, emellett a hírek szerint már radiológus szakember sem áll rendelkezésre.

Honvédkórház sürgősségi centruma mára az összeomlás szélére került. Az elmúlt időszakban kialakult, katasztrofálisnak nevezhető bérviszonyok az intézményben dolgozók tömeges elvándorlását idézték elő. Odáig jutottunk, hogy nagyon sok esetben szemészeknek, bőrgyógyászoknak kell ellátni az akut sürgősségi eseteket. A sürgősségi és szakorvosok bár kaptak fizetésemelést, a szakorvosjelöltek és a rezidensek nem. Sőt volt, aki még a korábbinál is kevesebb pénzt kellett, hogy hazavigyen.

Amikor évekkel ezelőtt átszervezésre került az egészségügyi ellátási rendszer, a Honvédkórháznak jelentősen megnövekedett a területi ellátási kötelezettsége, amely mára meghaladja a másfél millió főt. Emellett pedig több százezer emberről beszélünk, akiket szintén el kell lássanak, akiknek az ellátására eredetileg létrejött a Honvédkórház. Azokról az emberekről van szó, akik Magyarország biztonságát szolgálják, rendvédelmi dolgozók és katonák, valamint az ő hozzátartozóik. A kialakult helyzet miatt így 2 millió ember szenvedhet hiányt az ellátásban, és ez mára több esetben betegek életét is veszélyeztetheti.

A parlament plenáris ülésére vittem az ügyet, mire Németh Szilárd azt mondta: „nemhogy válsághelyzet nincs a Honvédkórházban, nemhogy a bérviszonyok az összeomlás szintjére sodorták volna a Honvédkórházat és annak működését, hanem ennek éppen az ellenkezője az igaz!”

Az eddig is rosszul működő intézmény helyzetét csak tovább rontották! Válságba sodorta a kormány 2 millió ember ellátását, a Honvédkórház működését! A kormányzat létrehozta a honvédségi alkalmazott státuszt, így többek között a Honvédkórházban dolgozó ápolók, orvosok sem lesznek a későbbiekben közalkalmazottak, és kikerülnek a munkatörvénykönyv hatálya alól – emellett számos jogkörük is csorbul. Miért jó ez a kormánynak? El akarják hallgatatni a kórházban dolgozókat és kozmetikázni a statisztikai adatokat ! Emberek halnak meg az intézmény válsága miatt, a kormány meg inkább a dolgozók száját próbálja betapasztani, mint hogy megoldja a helyzetet! A legutóbbi bizottsági ülésen kíváncsi voltam arra is, felkészült-e a katonai ellátás, hogy a honvédelmi alkalmazotti státusz bevezetését követően többen is felmondanak a Honvédkórházban.

Benkő Tibor akkor a következőket válaszolta: „nem tudok azokkal a hangadókkal azonosulni, akik nem akarnak több pénzt keresni.” Így üzent a Honvédkórházban dolgozóknak és a betegeknek is! LÁTJUK! És ezt nyilván bátran a szemébe mondaná a betegeknek és családtagjaiknak is. Csak
valahogy ez a nagy bátorság szokott eltűnni, amikor szembesíti valaki őt az általuk előállított helyzettel.

A honvédelmi alkalmazotti jogviszonyról szóló szerződés aláírási határideje 11 órája járt le! Ha valaki nem volt hajlandó vállalni ezt az értelmetlenül és előkészítetlenül áterőszakolt konstrukciót, annak megszűnik a jogviszonya: súlyos következmények, nem tud csak úgy leakasztani orvosokat, ápolókat. Eddiginél is súlyosabb válságba taszította a kórházat: távozik a koraszülött intenzív osztály vezetője, és egy másik orvos is! Egzisztenciális zsarolással ideig-óráig benn lehet tartani a dolgozókat a rendszerben, de ez nem jelent stabilitást a kórház működésében. És a most távozó szakemberek pótlása újabb teherként nehezedik a Honvédkórházban ellátott betegekre.

Kormányzati ráolvasással, a valóság elfedésével és mások pánikkeltéssel vádolásával csak magáról állít ki szegénységi bizonyítványt az a honvédelmi vezetés, amelyik képtelen érdemi megoldást találni a Honvédkórház immár akuttá vált működési problémáira.

A következő napokban kiderül hányan hagyják el az intézményt, az újabb elvándorlási hullámban. Írásbeli kérdésemre hétfőn kell válaszoljon a minisztérium. A honvédelmi miniszter az MTI-nek úgy nyilatkozott, 3000-ből 54 fő nem írta alá a szerződést, és pánikkeltéssel vádolta azokat az országgyűlési képviselőket akik kérdéseket mernek feltenni, a kialakult helyzettel kapcsolatban és számon merik kérni a honvédelmi vezetést felelőtlen magatartásáért. Pánik pedig
van, mégpedig a honvédelmi vezetésben, ezért primadonnáskodás és hisztériázás helyett inkább a Honvédkórházhoz tartozó 2 millió ember problémáját oldja meg a minisztérium.

A magyar kórházak nagy többségében kritikus a helyzet, közülük a Honvédkórház rendelkezik az egyik legnagyobb területi ellátási kötelezettséggel. Amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy a Honvédkórház hadrendi elem, így a kormányzati általános intézkedéseken túl, a honvédelmi tárca dolga, annak működőképességét biztosítani.

Mára világosan kiderült, a tárca vezetése alkalmatlan ellátni a feladatát! A kormány többszörösen is veszélyezteti az emberek biztonságát: 1. egyrészt mert a betegek ellátása ma sem megfelelően biztosított, osztályok zárnak be, betegek halnak meg, 2. másrészt az igényjogosultak (katonák, rendvédelmisek) ellátásának ellehetetlenülése a védelmi képességeket veszélyeztetheti, 3. harmadrészt pedig rendkívüli körülmények esetén (például egy minősített időszaki helyzetben) HOGYAN lenne képes bármilyen feladatot ellátni a Honvédkórház, ha a napi (mondhatjuk-békeidejű) működés sem garantált?

A probléma pedig nem érhette váratlanul a kormányzatot, 2014 adatok írásbeli kérdésemre: Már akkor fél év alatt 9 fő hagyta el a kórházat a radiológiáról, 5 fő a sürgősségi osztályról, 4-en 4-en az aneszteziológiáról és a belgyógyászatról. Miért nem érezte úgy a kormány, 2014-2018 között, hogy talán tennie kellene valamit? Miért görgeti maga előtt a problémát évek óta a kórház működéséért felelős honvédelmi vezetés?

A krízishelyzet ellenére Honvédelmi és rendészeti bizottság kormánypárti többsége immár hét alkalommal nem volt hajlandó a bizottságban napirendre venni a Honvédkórház helyzetét. Ezért Keresztes Lóránt frakcióvezetővel személyesen mentünk el a Honvédkórházba, hogy érdemi tájékoztatást kapjunk végre a kórház vezetésétől. A kórház parancsnokát előre tájékoztattuk a látogatás időpontjáról és előre elküldtük a konkrét kérdéseket is. A kórház parancsnoka bár fogadott minket, egyetlen kérdésre sem volt hajlandó válaszolni, és azzal tagadta meg minden törvényi alap nélkül a válaszadást, hogy nem kapott parancsot arra, hogy
tájékoztasson minket a kórházban kialakult helyzetről. A közérdekű adatkérésben feltett 21 kérdésünkre, az általuk kiszabott pénzösszeg kifizetése ellenére sem volt hajlandó válaszolni a Honvédkórház vezetése, ezért bírósághoz fordulunk.

Azonnali intézkedéseket várunk a kormánytól, minden egyes nap késlekedés betegek életébe kerülhet! Normális országban ilyen mulasztásokért már hadbíróság előtt állnának a felelős katonai vezetők.

Megoldási javaslataink:

  • A kórházi dolgozók esetében állítsák vissza a korábbi jogviszonyt úgy, hogy a közalkalmazotti bértábla alapját kössék a minimálbérhez
  • A minisztérium menessze a kórház parancsnokát, és az egészségügyi területen jártas vezetést nevezzen ki.
  • Haladéktalanul több pénzt kell biztosítsanak a működésre. A béremelést maradéktalanul ki kell fizetni, az orvoshiányt részben ezzel mérsékelni. Egy business jetből megoldható lenne de a miniszterelnök luxus repülése a kormányzati szereplőknek fontosabb mint a betegek élete, már kettő gép is van ugye. A honvédelmi tárca jobban teljesít a kormányzat szereplők luxusutazásait szolgáló repülőgépek beszerzésében, mint a Honvédkórház működtetésében – ez is jól mutatja a kormányzati fontossági sorrendet.
  • A területi ellátási kötelezettséget felül kell vizsgálni, mert a túlterhelés a betegek életét veszélyeztetheti és az orvoshiány megoldását is ellehetetleníti
  • Az egészségügyi intézmények működését transzparenssé kell tenni, a kórházakat a háziorvosi rendszer és a szakrendelők megerősítésével tehermentesíteni kell!
2019-01-23T17:20:18+00:00