Loading...
Választási nyomozás 2018-05-31T19:05:02+00:00

Project Description

Projekt leírás

A honvédelem napja alkalmából köszöntjük a Magyar Honvédség állományát, katonáinkat és a honvédségi dolgozókat. A köszönet nem csupán az ünnep alkalmából illeti őket, hálásak vagyunk nekik az év minden napján végzett, elhivatott szolgálatukért és áldozatvállalásukért, hiszen az, hogy a Honvédség ma még működőképes, kizárólag elkötelezett szolgálatuknak köszönhető. A Honvédség állománya világviszonylatban is kiemelkedő emberi és szakmai teljesítményt mutat fel, melyet nem csupán szavakban, de tettekben is meg kell becsülni, és szolgálatukhoz a megfelelő technikai feltételeket és működési kereteket biztosítani. Ez a mindenkori kormányzat egyik kiemelt feladata.
Ezért az új kormánytól, a Honvédség politikai irányítóitól elvárjuk, hogy:

  • Biztosítson mind a katonák mind a honvédségi dolgozók számára versenyképes illetményeket, a mára közel nyolcezres létszámhiány feltöltésével mérsékelje érdemben a tarthatatlan túlszolgálat és túlmunka mértékét. Javítsa a munkakörülményeket, az egyéni felszerelés modernizációjával és a laktanyák felújításával. Dolgozza ki az érintettek bevonásával az új típusú korkedvezményes nyugdíjrendszert, mely további szolgálatra ösztönöz, mégis biztonságot és kiszámíthatóságot nyújt az állománynak;
  • Növelje érdemben a Honvédség költségvetését, hogy 2022-re elérje a GDP 2%-át. A növekményből évente 50%-ot a technikai eszközök modernizációjára, 20%-ot pedig az állomány illetményének emelésére fordítson. Nem mindegy, hogy a magasabb költségvetési források hogyan kerülnek felhasználásra, minden a haza védelmére szánt adófizetői forintnak a Honvédségnél a helye és nem kormányhoz közeli körök zsebében. Ezért a beszerzéseket átláthatóan, a szakbizottságok érdemi és rendszeres tájékoztatása mellett valósítsák meg;
  • Állítsa meg az elmúlt évek képességvesztését. A Honvédség katonai képességei érdemi fejlesztésre szorulnak, így elodázhatatlan modern haditechnikai eszközök beszerzése, ehhez pedig valós, hosszútávú haderőfejlesztési terv kidolgozása és megvalósítása.

Elvárjuk, hogy a fegyveres erő demokratikus irányítása és ellenőrzése megvalósuljon mind a honvédelmi minisztérium civil irányításának megőrzésével, mind az országgyűlés és a szakbizottságok ellenőrzési jogosítványainak biztosításával. MInden eszközzel fel kell lépni az ellen, ha a Magyar Honvédséget direkt pártpolitikai utasításoknak akarnák alárendelni.

Magyarországnak egy modern, rugalmas, a XXI. századi kihívásoknak megfelelni képes, kellő létszámú és megbecsült állománnyal rendelkező haderőre van szüksége.

A Magyar Honvédség állományának köszönjük mindennapos erőfeszítésüket, további szolgálatukhoz pedig erőt, egészséget kívánunk!

Demeter Márta
Honvédelmi és rendészeti bizottság alelnöke

Projekt Adatok

Kooperáció
Állapot

Projekt Galéria